Deklaracja dostępności BIP DPS w Zabłotach

Dom Pomocy Społecznej Zabłoty 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społcznej w Zabłotach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej czy poziomej),
 • 2. niektóre opublikowane grafiki/zdjęcia zawierają tekst,
 • 3. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
 • 4. strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Gębarowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 446341940

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej
  Zabłoty 19
  97-425 Zelów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 446341940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Zabłoty gmina Zelów, powiat bełchatowski. Przy wszystkich wejściach do budynku głównego znajdują się rampy z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dotarcie na wyższe pietra umożliwia winda osobowa, której szyb znajduje się przy jednym z głównych wejść do budynku. Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażony jest w system przyzywowy, którego przyciski znajdują się oprócz pomieszczeń mieszkalnych, w pomieszczeniach wspólnych i na korytarzach.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 4. Pułapki klawiaturowe - wykluczone

 5. Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści

 6. Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

 7. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)

 8. Zgodność ze standardami - usunięto prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Inne informacje i oświadczenia

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa
https://www.bip.dpszabloty.pl/   spełnia wymagania w 95%.

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.